وپی‌وی‌سی )به انگلیسی: (UPVCمخفف کلمات (Unplasticized PolyVinyl Chloride) شکل سخت‌شده پلی وینیل کلراید است که در صنعت ساختمان اصلی‌ترین ماده تشکیل‌دهنده پروفیل یوپی‌وی‌سی (به انگلیسی: ( PolyVinyl Chlorideاست.

پروفیل هماوین

یوپی‌وی‌سی )به انگلیسی:  (UPVCمخفف کلمات (Unplasticized PolyVinyl Chloride) شکل سخت‌شده پلی وینیل کلراید است که در صنعت ساختمان اصلی‌ترین ماده تشکیل‌دهنده پروفیل یوپی‌وی‌سی (به انگلیسی: ( PolyVinyl Chlorideاست.

این ماده حدود ۸۵ درصد آمیزه اولیه تولید پروفیل UPVC را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این ماده، مواد افزودنیِ دیگری نیز جهت ایجاد خواص موردنیاز به ترکیب اضافه می‌شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان به‌کاررفته در فرمولاسیون می‌تواند محصول نهایی ساخته‌شده را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.


تنوع رنگ پروفیلهای یوپی‌وی‌سی

رنگ پایه و خام پروفیلهای یوپی‌وی‌سی، به دلیل فرمولاسیون مواداولیه سفید رنگ می‌باشد بااین حال پروفیلهای رنگی برای معماران و گروه‌های عمرانی و یا حتی برای افرادی که برای تعویض پنجره‌های قدیمی منزل خود با پنجره یوپی‌وی‌سی افدام می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروفیل‌های یوپی‌وی‌سی از لحاظ رنگ به دو دست کلی تقسیم می‌شوند:

پروفیل رنگ شده

این نوع پروفیل یوپی‌وی‌سی با استفاده از رنگ‌های مخصوص به صورت پاششی با ابزار، رنگ آمیزی می‌شوند. از ویژگی‌های پروفیل رنگی می‌توان ضد خش بودن، نظافت آسان و تنوع رنگ بالا (حدود ۱۹۰ رنگ) را نام برد.
پروفیل لمینت

این نوع پروفیل به دلیل طرح‌های برجسته و تزئینی رنگی مورد استقبال بسیاری از معماران قرار گرفته است.پروفیل‌های لمینت در کنار زیبایی امتیازاتی همچون ثبات رنگ در شرایط مختلف آب و هوایی، استحکام بالا و نظافت آسان را دارند