پنجره دو جداره و مقابله با آلودگی صوتی همواره تحولات و پیشرفت های تمدن بشر ، مشکلاتی را برای او به وجود آورده است ، و متخصصان هر روز در حال رفع موانع و بهبود کیفیت همه جانبه زندگی انسانها می باشند.

وجه تمایزپنجره دوجداره بادیگرپنجره ها

پنجره دو جداره و مقابله با آلودگی صوتی
همواره تحولات و پیشرفت های تمدن بشر ، مشکلاتی را برای او به وجود آورده است ، و متخصصان هر روز در حال رفع موانع و بهبود کیفیت همه جانبه زندگی انسانها می باشند.
یکی از مشکلات زندگی شهری و ماشینی آلودگی صوتی است که به همراه خود عوارض زیادی را ایجاد می کند . آلودگی دائم صوتی در شهرها ، مشکلات روانی و عصبی زیادی را برای ساکنین شهرها ، به بار می آورد که در دراز مدت ، این صدمات جدی خواهند بود و متعاقبا هزینه های بالایی را به همراه خواهد داشت. در این مورد ، در و پنجره های مکان های مسکونی و تجاری برای جلوگیری از این آلودگی های صوتی ، می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. ، با توجه به اینکه در و پنجره های قدیمی ( چوب و آهن و ... ) عایق مناسبی برای آلودگی صوتی نمی باشند ، استفاده از در و پنجره دوجداره یو پی وی سی و کامپوزیت آلومینیوم ، می تواند راه حل معضل آلودگی صوتی باشد .